CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Xoivotv.space là ai?

Trang web Xoivotv.space là một chuyên trang trực tiếp hàng đầu hiện nay với hệ thống bảo mật hàng đầu!

Chủ sở hữu: 

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi người truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu từ biểu mẫu bình luận, bao gồm địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt, nhằm hỗ trợ phát hiện spam.

Chúng tôi tạo một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn (được gọi là hash) để kiểm tra việc sử dụng dịch vụ Gravatar. Bằng cách này, chúng tôi xác định xem bạn có sử dụng Gravatar hay không. Quy định về bảo mật của dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Thư viện

Khi bạn tải lên hình ảnh lên trang web, hãy tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Người truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bạn viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp tên, địa chỉ email và địa chỉ website để lưu trong cookie. Thông tin này giúp bạn không cần phải nhập lại khi viết bình luận lần sau. Cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Khi bạn truy cập vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt có hỗ trợ sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập mới nhất được lưu trong vòng hai ngày, và cài đặt hiển thị mới nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chứa ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau một ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên Xoivotv.space có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn khác nhau (như video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng này hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web gốc.

Những trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, bao gồm cả việc theo dõi tương tác nếu bạn đăng nhập vào tài khoản trên trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn gửi bình luận, bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ mà không giới hạn thời gian. Điều này cho phép chúng tôi tự động nhận biết và chấp nhận các bình luận mà không cần chờ đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên của Xoivotv.space cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản hoặc đã để lại nhận xét trên trang web này, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý, bảo mật hoặc quản lý hành chính để giữ lại.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận từ người dùng khách (không phải thành viên) sẽ được kiểm tra bằng hệ thống tự động để phát hiện spam.

Chúng tôi thực hiện quy trình quản lý yêu cầu công bố thông tin.

Xem chi tiết thông tin liên hệ tại đây: https://xoivotv.space/lien-he/